Startsida

Välkommen till vårt medlemsregister!

Här kan du uppdatera dina uppgifter om dig och dina fordon. Fyll gärna i alla rutorna så registret blir komplett och därigenom  mera intressant för alla medlemmar.

Du kan också ta fram aktuella uppgifter på andra klubbmedlemmar och deras bilinnehav. Informationen i medlemsregistret grundar sig på de uppgifter som medlemmarna lämnat.